Tâm sinh bệnh

Đông nối tiếp đông, hè tiếp hè

Năm ngoái năm nay, lại hết năm

Công tác đi xa, tìên chưa có

Tình vừa chớm ló, có (còn) hơn không

Vạn dặm công tác, vạn dặm xa

Việc nhiều việc ít, việc người ta

Dấy động can qua, sao cho phải

Nhất thời lải nhải, chuyện cũng thường

Thân gái dặm trường ai chẳng xót

Xót mình xót họ xót người dưng

Thanh xuân lưng chừng, sao đã hết

Tết thời lại đến,tuổi lại lên./.

For myself in a stormy night.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s