Vết thương

Ảnh

Nếu ngươi không lầm lỡ

Ta đã chẳng can ngăn

Nếu ngươi không chấp niệm

Ta đã chẳng buông xuôi

Nếu ta không gắn bó

Ta đã bỏ chẳng lo

Nếu ngươi không lãnh đạm

Ta đã chẳng vô tâm

Nếu ngươi không càn quấy

Ta đã chẳng trẻ con

(Bởi)

Ta đã chẳng nợ nhau

Nên ta không tiếc nuối

Ta đã không chịu nổi

Nên ta đành đi thôi

Ngươi sẽ không thay đổi

Sao ta phải nhọc công

Ngươi đã không bận lòng

Ta cũng thôi căng óc

(Haizz)

Đường đi đang sáng tỏ

Ngươi lại bịt mắt đi

Chúng ta chẳng là chi

Nên ngươi không chú ý

Đánh mất đi lý trí

Rốt cuộc ngươi được gì?

Ai chân thành, ngươi (hẳn) rõ

Ta cũng chẳng hoa ngôn

Là ngươi không thấu đạt

Hay ta chẳng tỏ tường

Là ngươi đang lạc đường

Hay vốn luôn như vậy?

Thôi,

Ta cũng không muốn biết…

Những quan tâm to to

Dần trở thành nho nhỏ

To to rồi nhỏ nhỏ

Mất hút…

giữa…

tầng…

không…./.

(Tự thoại số 45, 20140526)

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s